Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213).
 
 
Sakrament chrztu świętego jest udzielany:
* w drugą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 11:00
 
Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
- zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.CZYTANIE NA DZIŚ

© 2014 Parafia Paczółtowice Realizacja: Agencja Interaktywna: WebProm