Niedziela Palmowa - konkurs palm

W Niedzielę Palmową odbył się, jak co roku, dwudziesty siódmy konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę.  Konkurs rozstrzygało jury w składzie: Ksiądz Proboszcz Ryszard Pałka, Teresa Mikołajska, Krzysztof Czerwonka i Andrzej Furmanik. W konkursie na najwyższą palmę zwyciężyła rodzina Zawadów. Nagrody za najładniejsze palmy przyznano rodzinom Soleckich, Mazurów i Haczyków. Wyróżnione zostały także palmy rodzin Mirków, Czarników, Piekarczyków, Nogów, Niemców i Wójcików. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani licznymi nagrodami. Dziękujemy również sponsorom za ufundowanie nagród.CZYTANIE NA DZIŚ

© 2014 Parafia Paczółtowice Realizacja: Agencja Interaktywna: WebProm